Trưởng ban
  TS. Nguyễn Thanh Trúc Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên
 
Phó Trưởng ban
  PGS. TS. Trần Trung Dũng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên
 
Ủy viên thường trực
  PGS. TS. Nguyễn P. Đại Nguyên Khoa KHTN&CN
 
Thư ký
  TS. Nguyễn Văn Bồng Khoa KHTN&CN
 
Ủy viên
  PGS. TS. Văn Tiến Dũng Phòng KH&QHQT
  TS. Lê Thế Phiệt Phòng KHTC
  CN. Phạm Văn Thành Phòng QTTB&XDCB
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Phòng HCTH
  ThS. Phạm Trọng Lượng Phòng CTCT-HSSV
  ThS. Phạm Văn Thuận TT Thông tin
 
Hội nghị Toán học Miền Trung Tây Nguyên
Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Website: hnthmttn.ddns.net
Điện thoại: 0905851851 (TS. Nguyễn Văn Bồng)
Email: hnmttn3@gmail.com